speaker-info

Łukasz Rasała

Członek zarządu, abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność Informatyka w przedsiębiorstwie. Od 15 lat związany z sektorem przemysłowym, szczególnie w obszarze projektowania, wdrażania oraz utrzymania i rozwoju systemów informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstw produkcyjnych. Pełnił role zarówno konsultanta i kierownika projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP, jak i kluczowego użytkownika oraz dyrektora działu IT w firmach produkcyjnych, m.in. w międzynarodowym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej. Współzałożyciel oraz Członek zarządu abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Współautor strategii transformacji cyfrowej kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z branż: automotive, metalowej i odlewniczej. Architekt unikalnych rozwiązań dedykowanych dla ‘ukrytych liderów’ m.in. w zakresie: automatyzacji przepływów pracy (workflow) i elektronicznego obiegu dokumentów, zawansowanego planowania i optymalizacji (advanced planning and scheduling) zarówno produkcji dyskretnej, jak i procesowej, mobilnej rejestracji danych produkcyjnych oraz wyceny aktywów i sprawozdawczości zarządczej organizacji wielozakładowych. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i wspinaczek górskich.

Prelekcje

Panel dyskusyjny:
Produkcja w erze cyfrowej: wyzwania i szanse dla polskich producentów

Polska gospodarka jest jednym z największych sukcesów wśród krajów rozwijających się od czasu transformacji z komunizmu na początku lat 90-tych. Jedną z głównych sił napędowych tego cudu gospodarczego jest sektor przemysłowy, na który przypada ponad 40% polskiego PKB. Przemysł wytwórczy, kluczowy element sektora przemysłowego, jest wiodącym źródłem inwestycji w Polsce, zarówno z bezpośrednich inwestycji zagranicznych […]

czytaj więcej